Печать

Polosa_Podii

  15 Квітня 2021р.

2021.04.15_Naukovi_gorizonti1Наукові горизонти

15 квітня 2021 року студенти ДВНЗ «Рівненський коледж економіки та бізнесу» мали можливість прийняти участь у X Міжнародній науково-практичній конференції вчених, молодих науковців, аспірантів та студентів “Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції”.

Організаторами конференції виступила ціла низка викладачів та науковців як Національного університету водного господарства та природокористування та інших вищих учбових закладів, як українських, так і закордонних. Пленарне засідання відбувалося з 10 до 13 год, а засідання секції стосовно розвитку підприємництва, торгівлі та економіки підприємства в умовах євроінтеграції, що здебільшого об’єднало доповіді студентів, відбувалося з 13.00 до 18.00. При цьому значна кількість доповідей зумовила необхідність поділу засідання на дві підсекції. Одна з підсекцій більше орієнтувалася на економічну проблематику, а інша – на питання, пов’язані із товарознавством, технічним регулюванням економіки та управлінням якістю.

Конференція проходила з ініціативи завідуючої відділення харчових технологій і торгівлі Скорої Ольги Миколаївни. Студенти РКЕБ досліджували окремі питання товарознавства продовольчих та непродовольчих товарів, робили висновки щодо вдосконалення методик покращення якості товарів та здешевлення їх. В процесі онлайн-доповіді вони використовували мультимедійні засоби подання інформації , а також створювали презентації для кращого розуміння матеріалу.

Не дивлячись на онлайн-формат проведення секційного засідання, воно відбувалося динамічно, доповіді викликали інтерес у слухачів, задавалися питання, лунали коментарі та жива дискусія, в якій кожен з учасників розгорнуто відстоював свою думку.

Завідуюча відділення харчових технологій і торгівлі Скора О.М.

2021.04.15_Naukovi_gorizonti